A KiVa egy kutatáson alapuló zaklatásellenes program, amelyet a finn Turkui Egyetem hozott létre az Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozásával. A KiVa programban egyaránt tesznek általános és célzott lépéseket is a zaklatás megelőzése érdekében, valamint felhívják a figyelmet a zaklatással kapcsolatos esetekre.

Az általános lépések
Az általános lépéseket az iskola minden diákja felé célozzák. Ezek az erőfeszítések a csoport normáit hivatottak befolyásolni, és fel kívánják építeni minden gyermekben annak a képességét, hogy konstruktívan viselkedjenek, legyenek felelősek azért, hogy nem járulnak hozzá a zaklatáshoz, és támogassák az áldozatokat. Az áldozatokat nem feltétlenül kell megváltoztatni abban az értelemben, hogy kevésbé legyenek sérülékenyek. Az osztálytársak viselkedésének befolyásolása csökkentheti a zaklatók által gyűjtött „elismeréseket” és így a motivációt a zaklatásra.

Néhány példa az általános lépésekre:
• felhívják a figyelmet, hogy a szemlélődőknek mekkora szerepük van a zaklatás folyamatában
• biztonságos stratégiákat dolgoznak ki az áldozattá vált társak támogatásáért és védelméért
• fontos elv az egy csoport közös döntésein alapuló lépések megtétele
• nem feltétlenül hőstettekre van szükség az áldozatok szembesítésénél
• évi online felmérés
• három, fejlődési szintnek megfelelő verziójú tanóra (1-3. osztály, 4-6. osztály, 7-9. osztály)
• általános iskolában tíz duplaóra egy tanév alatt
• középiskolában négy témakör
• zaklatás elleni számítógépes játék / virtuális tanulási környezet
• szülői útmutató
• virtuális postaláda

Célzott lépések
Ezekre a lépésekre akkor kerül sor, amikor az iskola értesül a zaklatásról. Minden egyes esetet egyéni és csoportos beszélgetéssorozattal kezel az iskola KiVa csapata és az érintett diákok. Az áldozatoknak érezniük kell, hogy meghallgatják és segítik őket az iskolában. A zaklatókat pedig szembesíteni kell elfogadhatatlan viselkedésükkel.
 
Példák a célzott lépésekre:
• A KiVa csapat feladata, hogy egyénileg beszélgessen az áldozatokkal és a zaklató gyermekekkel.
• Két különböző megközelítést teszteltek a szociális érzékű és magas státuszú kortársakkal.
• Standardokat szabtak ki a többi gyermek számára.
• Segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy az áldozat jobban érezze magát.
• Fontos szempont az áldozattá vált gyermekek védelme a további zaklatástól.

A KiVa program hatékony a zaklatás csökkentésében
A KiVa programot nagy, véletlenszerűen felosztott, ellenőrzött csoportokban értékelték már 117 iskolában, ahol beavatkoztak és 117 iskolában, amelyek kontrollcsoportként működtek. A program sikeresen csökkentette az egyénileg és mások által jelentett zaklatási eseteket. A KiVa az áldozattá válás többféle formájára van hatással, közöttük a szóbeli, fizikai és internetes zaklatásra is. Ezen kívül csökkenti a szorongást és a depressziót is, valamint pozitív hatással van arra, ahogyan a diákok társaikat és környezetüket látják. A programban résztvevő áldozatok 98%-a érezte úgy, hogy javult a helyzetük a KiVának köszönhetően. A finn adatok szerint, amelyet több mint ezer iskolából gyűjtöttek össze a KiVa program 2009 őszi indulása óta, a program első éve után az áldozattá válás és a zaklatásos esetek is jelentősen csökkentek. A KiVa program 2009-ben elnyerte az Európai Bűnmegelőzési Díjat (European Crime Prevention Award), 2012-ben a Szociálpolitikai Díjat (Social Policy Award for Best Article), valamint négy Nemzeti Díjat 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben.

(forrás: http://www.kivakoulu.fi/there-is-no-bullying-in-kiva-school
http://www.oph.fi/download/143565_Kristiina_Laitinen_Pestalozzi_KiVa_04_10_2012.pdf
http://www.kivaprogram.net/evidence-of-effectiveness)