A gyerekjogok története

Egyetlen ember sem tulajdona a másiknak. Ez ma számunkra természetes, de nem volt ez mindig így, s ezt különösen a gyerekek szenvedték meg.

(forrás: UNICEF)

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény tartalmának rövid, közérthető ismertetése

1989-ben, több, mint 20 éve fogadta el az ENSZ közgyűlése a Gyermekjogi Egyezményt, mely a gyermekeket megillető alapvető jogok alapelveit fekteti le. Magyarország még ebben az évben elfogadta, tehát ezen alapelvek kell, hogy iránymutatást adjanak a hazai jogalkotás számára is.

Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Törvénycsomag

A törvénycsomag több törvény módosításával szolgálja a gyermekek védelmét az igazságszolgáltatás folyamatában, és kiemelten kezeli a gyermekáldozatokat, hiszen egy bűncselekmény áldozatává vált gyermek nem válhat még egyszer áldozattá amiatt, mert az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően és az eljárás tovább növeli az elszenvedett traumát. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény céljait és tartalmi elemeit illetően konszenzus alakult ki a kormánypártok és az ellenzék között.

Második Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Törvénycsomag

Az Országgyűlés decemberben elfogadta a Második Gyermekbarát Törvénycsomagot. Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló jogszabályt a kormány nevében a közigazgatási és igazságügyi miniszter nyújtotta be az Országgyűlésnek 2013 novemberében. A tervezet zárószavazására 2013. december 17-én került sor. A 2013. évi CCXLV. törvény rendelkezéseinek többsége már az idei év folyamán hatályba lép.

A gyermekek jogai, és mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vétele az új Polgári Törvénykönyvben

Közel 16 évig tartó jogalkotó munka után 2014. március 15-én hatályba lép a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, azaz az új Ptk.

A személyiségi jogok változásai az új PTK-ban

Minden embert születésének pillanatától haláláig megilletnek a személyiségi jogok. A személyiségi jogok védelme az egyes emberekre az életkoruktól, a nemüktől, a bőrszínüktől, a világnézetüktől, stb. függetlenül vonatkozik. A jog a személyiségvédelem körében abból indul ki, hogy minden embernek van személyisége, s ez minden ember esetén a test és a szellem egyedi egységét jelenti. Többek között az ember személyisége teszi lehetővé, hogy az egyik embert a másiktól megkülönböztessük. A személyiségi jogok lényege tehát az ember nem vagyoni értelemben vett sérthetetlenségének, magánszférájának a biztosítása. E magánszféra azonban szükségképpen más személyek saját személyiségével, egyéni mozgásterével határos, amit szintén véd a személyiségi jog, a másik személy személyiségi joga.