A törvénycsomag több törvény módosításával szolgálja a gyermekek védelmét az igazságszolgáltatás folyamatában, és kiemelten kezeli a gyermekáldozatokat, hiszen egy bűncselekmény áldozatává vált gyermek nem válhat még egyszer áldozattá amiatt, mert az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően és az eljárás tovább növeli az elszenvedett traumát. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény céljait és tartalmi elemeit illetően konszenzus alakult ki a kormánypártok és az ellenzék között.

 Az új Btk-ban önálló tényállás lesz a gyermekprostitúció kihasználása, és a kiskorú veszélyeztetése bűncselekményének új tényállási eleme lesz a kiskorú érzelmi fejlődésének veszélyeztetése is. Emberölésnek minősül majd, ha az elkövető 14. életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír. A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elévülés úgy változik, hogy a sértett 18. életévének betöltése után 5 év áll rendelkezésére, hogy feljelentést tegyen. Az új, szigorúbb szabályozás értelmében a gyermekek elleni bűncselekmények elkövetőit eltilthatják minden olyan foglalkozástól, továbbá tevékenységtől, amelyek gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésével függnek össze. Az új szabályozás a gyermekkorúval szemben alkalmazott büntetés nevelő hatásának érvényesítése érdekében lehetővé teszi, hogy a behajthatatlan pénzbüntetést szabadságvesztés helyett közérdekű munkára váltsák át.

A polgári perrendtartásról szóló törvényben a gyermekek jogainak és érdekeinek fokozottabb biztosítása érdekében módosulnak a zárt tárgyalás elrendelésének feltételei, valamint az illetékességi szabályok. A kiskorú az új szabályok alapján már az idézése mellé egy speciális, gyermekeknek szóló tájékoztatást kap. Emellett a gyermeket perbeli meghallgatása során is a korának és érettségének megfelelően kell ellátni a szükséges tájékoztatással, és a figyelmeztetéseket is ilyen módon kell megfogalmazni. Az törvénycsomag emellett olyan garanciális szabályokat tartalmaz, amelyek az eddigieknél hangsúlyosabban biztosítják a kiskorú érdekének érvényesítését és jogainak védelmét a gyermek idézésétől egészen az eljárás befejezéséig.

Az elfogadásra került szabályok többsége a kihirdetéstől számított 30 napon belül hatályba lépett, így az új Btk-ra vonatkozó rendelkezések nemcsak a 2013. július 1-jétől hatályos, új, hanem a jelenleg hatályos Btk-ba is bekerültek, hogy elfogadásuk után azonnal alkalmazni lehessen a gyermekek fokozott büntetőjogi védelme érdekében.